Sau cú đâm va, xe khách lao đầu xuống ruộng khiến hành khách hoảng loạn

Hiện trường vụ tại nạn, xe khách lao đầu xuống ruộng.
Hiện trường vụ tại nạn, xe khách lao đầu xuống ruộng.
Hiện trường vụ tại nạn, xe khách lao đầu xuống ruộng.