Sắp tới, công an huyện có thể được xem xét trang bị trực thăng