Sẵn sàng ứng phó với áp thấp vào biển Đông đang mạnh lên

Vị trí và hướng đi của áp thấp có khả n ăng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp có khả n ăng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp có khả n ăng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Lên top