Mới nhất: Vùng áp thấp đã vượt qua Philippines tiến thẳng Biển Đông

Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top