“Rồng rắn” xếp hàng chờ làm hộ chiếu

Dòng người xếp hàng ngoài khu vực Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An.
Dòng người xếp hàng ngoài khu vực Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An.
Dòng người xếp hàng ngoài khu vực Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top