Rơi từ tầng 3 công trình xây dựng, một công nhân tử vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh công an cung cấp
Hiện trường vụ việc. Ảnh công an cung cấp
Hiện trường vụ việc. Ảnh công an cung cấp