Quốc hội vào cuộc “giải cứu” tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên (thứ 3 từ phải qua)  thị sát công tác lắp đặt đường ray metro tại khu vực nhà ga Thủ Đức.  Ảnh: Q.A
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên (thứ 3 từ phải qua) thị sát công tác lắp đặt đường ray metro tại khu vực nhà ga Thủ Đức. Ảnh: Q.A
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên (thứ 3 từ phải qua) thị sát công tác lắp đặt đường ray metro tại khu vực nhà ga Thủ Đức. Ảnh: Q.A
Lên top