Ngắm hàng sưa đỏ quý hiếm trước khi bị di dời để xây ga metro