Quảng Trị: Nhiều tuyến đường ở miền núi bị chia cắt do nước dâng cao

Nước dâng cao ở cầu tràn qua suối, nhiều bản làng ở huyện miền núi Đak Rông bị chia cắt. Ảnh: HT.
Nước dâng cao ở cầu tràn qua suối, nhiều bản làng ở huyện miền núi Đak Rông bị chia cắt. Ảnh: HT.
Nước dâng cao ở cầu tràn qua suối, nhiều bản làng ở huyện miền núi Đak Rông bị chia cắt. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM