Quảng Trị: Người nhập cảnh trái phép tăng đột biến ở biên giới Việt - Lào

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo lấy lời khai các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phước Trung.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo lấy lời khai các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phước Trung.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo lấy lời khai các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phước Trung.
Lên top