Truy vết đường dây nhập cảnh trái phép, bắt được đối tượng cầm đầu

Từ lời khai của 6 đối tượng nhập cảnh trái phép, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên hệ với cơ quan chức năng Lào bắt 4 đối tượng liên quan. Ảnh: CA cung cấp
Từ lời khai của 6 đối tượng nhập cảnh trái phép, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên hệ với cơ quan chức năng Lào bắt 4 đối tượng liên quan. Ảnh: CA cung cấp
Từ lời khai của 6 đối tượng nhập cảnh trái phép, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên hệ với cơ quan chức năng Lào bắt 4 đối tượng liên quan. Ảnh: CA cung cấp
Lên top