Quảng Trị: Lâm tặc phá rừng tự nhiên, chủ rừng không hay biết

Một cây rừng ở rừng phòng hộ bị cưa cắt, lấy đi phần thân. Ảnh: Hưng Thơ.
Một cây rừng ở rừng phòng hộ bị cưa cắt, lấy đi phần thân. Ảnh: Hưng Thơ.
Một cây rừng ở rừng phòng hộ bị cưa cắt, lấy đi phần thân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top