Rừng Kbang "chảy máu", công an tiếp tục bắt thêm các lâm tặc

Rừng Kbang còn trữ lượng gỗ quý và luôn bị các nhóm "lâm tặc" dòm ngó, tìm cách khai thác trái phép. Ảnh T.Tuấn
Rừng Kbang còn trữ lượng gỗ quý và luôn bị các nhóm "lâm tặc" dòm ngó, tìm cách khai thác trái phép. Ảnh T.Tuấn
Rừng Kbang còn trữ lượng gỗ quý và luôn bị các nhóm "lâm tặc" dòm ngó, tìm cách khai thác trái phép. Ảnh T.Tuấn
Lên top