Quảng Trị: Chủ tịch xã ký bừa, làm mất đất nhà nước

Diện tích đất được ký cấp cho ông Tiến ở ngay gần đường rải nhựa, có giá trị hơn lô đất đáng ra được cấp ở thôn Lộc An nay đã bị thu hồi. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất được ký cấp cho ông Tiến ở ngay gần đường rải nhựa, có giá trị hơn lô đất đáng ra được cấp ở thôn Lộc An nay đã bị thu hồi. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất được ký cấp cho ông Tiến ở ngay gần đường rải nhựa, có giá trị hơn lô đất đáng ra được cấp ở thôn Lộc An nay đã bị thu hồi. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top