Quảng Trị: Cá ở hồ nhận nước thải dệt nhuộm chết chưa rõ nguyên nhân

Cá nuôi ở hồ nước Chè bị chết. Ảnh: HT.
Cá nuôi ở hồ nước Chè bị chết. Ảnh: HT.
Cá nuôi ở hồ nước Chè bị chết. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM