Quảng Trị: An táng 40 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy bên dòng sông Thạch Hãn

40 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị. Ảnh: HT.
40 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị. Ảnh: HT.
40 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị. Ảnh: HT.