Tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật ở gần sông Thạch Hãn

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Hải Lệ để tổ chức lễ truy điệu. Ảnh: Hưng Thơ.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Hải Lệ để tổ chức lễ truy điệu. Ảnh: Hưng Thơ.
Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Hải Lệ để tổ chức lễ truy điệu. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM