Quảng Ninh: Cuối năm 2018, TKV phải di chuyển Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng

Rót than xuống cảng tại nhà may tuyển than Nam Cầu Trắng. Ảnh: BQN
Rót than xuống cảng tại nhà may tuyển than Nam Cầu Trắng. Ảnh: BQN
Rót than xuống cảng tại nhà may tuyển than Nam Cầu Trắng. Ảnh: BQN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top