Quảng Ninh: Biên phòng ngăn chặn 8 thuyền viên trốn cách ly COVID-19

Lực lượng phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tiến hành xử lý 8 thuyền viên có ý định trốn tránh cách ly do Biên phòng chặn giữ. Ảnh: Hồng Phương
Lực lượng phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tiến hành xử lý 8 thuyền viên có ý định trốn tránh cách ly do Biên phòng chặn giữ. Ảnh: Hồng Phương
Lực lượng phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tiến hành xử lý 8 thuyền viên có ý định trốn tránh cách ly do Biên phòng chặn giữ. Ảnh: Hồng Phương
Lên top