Quảng Ninh: Bắt "má mì" núp bóng quán càphê hoạt động mại dâm

Tú bà Lại Thị Thắm tại Công anh TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Tú bà Lại Thị Thắm tại Công anh TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Tú bà Lại Thị Thắm tại Công anh TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Lên top