Quảng Ngãi: Phun 7.000 lít hóa chất khử trùng ngăn dịch lở mồm long móng

Lên top