Quảng Nam cách ly 106 người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Quảng Nam cách ly 106 người liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang
Quảng Nam cách ly 106 người liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang
Quảng Nam cách ly 106 người liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang
Lên top