Đà Nẵng công bố thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 418

Đà Nẵng cống bố thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 418. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng cống bố thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 418. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng cống bố thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 418. Ảnh: Hữu Long
Lên top