Quảng Bình: Lốc xoáy cuốn tốc mái hàng chục nhà dân

Hàng chục nhà dân bị tốc mái gây thiệt hại nặng.
Hàng chục nhà dân bị tốc mái gây thiệt hại nặng.
Hàng chục nhà dân bị tốc mái gây thiệt hại nặng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top