Khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá dữ dội ở Nghệ An

Một nhà dân bị tốc mái
Một nhà dân bị tốc mái
Một nhà dân bị tốc mái
Lên top