Hàng chục nhà dân bị tốc mái, cột điện gãy đổ do lốc xoáy

Cột điện gãy đổ đè lên nhà dân
Cột điện gãy đổ đè lên nhà dân
Cột điện gãy đổ đè lên nhà dân
Lên top