Quặn lòng nhìn bữa cơm cho trẻ vùng cao

Đường đến điểm trường Trống Gầu Bùa của xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
Đường đến điểm trường Trống Gầu Bùa của xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
Đường đến điểm trường Trống Gầu Bùa của xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM