Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quặn lòng nhìn bữa cơm cho trẻ vùng cao

Đường đến điểm trường Trống Gầu Bùa của xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
Đường đến điểm trường Trống Gầu Bùa của xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái