Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

PVC đã cử người thay thế lãnh đạo bị bắt

Ông Nguyễn Đình Thế nhận quyết định bổ nhiệm
Ông Nguyễn Đình Thế nhận quyết định bổ nhiệm