PVC đã cử người thay thế lãnh đạo bị bắt

Ông Nguyễn Đình Thế nhận quyết định bổ nhiệm
Ông Nguyễn Đình Thế nhận quyết định bổ nhiệm