Phụ huynh cần làm gì để tránh trẻ bị xâm hại trực tuyến?

Một nội dung không lành mạnh đối với trẻ em trên YouTube từng được cảnh báo. Ảnh chụp màn hình
Một nội dung không lành mạnh đối với trẻ em trên YouTube từng được cảnh báo. Ảnh chụp màn hình
Một nội dung không lành mạnh đối với trẻ em trên YouTube từng được cảnh báo. Ảnh chụp màn hình
Lên top