Lo ngại tính bảo mật, an toàn cho học sinh khi dạy học online

Nhiều trường học trên cả nước đã triển khai cho học sinh học online trong mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường học trên cả nước đã triển khai cho học sinh học online trong mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường học trên cả nước đã triển khai cho học sinh học online trong mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top