Trẻ bị xâm hại trực tuyến: Không còn chỉ là nguy cơ

Học sinh học trực tuyến cũng đang gặp một số vụ về quậy phá xảy ra trong lớp học online. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Học sinh học trực tuyến cũng đang gặp một số vụ về quậy phá xảy ra trong lớp học online. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Học sinh học trực tuyến cũng đang gặp một số vụ về quậy phá xảy ra trong lớp học online. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top