Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phơi quần áo, hai vợ chồng bị điện giật chết