BHXH VIỆT NAM VÀ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH:

Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Trong thời gian tới, BHXH VN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân, trong đó tập trung vào người lao động. Ảnh: H.A
Trong thời gian tới, BHXH VN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân, trong đó tập trung vào người lao động. Ảnh: H.A
Trong thời gian tới, BHXH VN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân, trong đó tập trung vào người lao động. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top