Thanh tra chuyên ngành BHXH: Kéo giảm nợ, góp phần tăng số thu

Một vụ người lao động lãn công vì bị nợ lương, nợ BHXH kéo dài. Ảnh: L.T
Một vụ người lao động lãn công vì bị nợ lương, nợ BHXH kéo dài. Ảnh: L.T
Một vụ người lao động lãn công vì bị nợ lương, nợ BHXH kéo dài. Ảnh: L.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM