Phó Giám đốc Sở bị tố nợ 3 lần không đến dự họp kiểm điểm

Có người thuê dịch vụ để tìm ông A đòi nợ. Ảnh: N.T
Có người thuê dịch vụ để tìm ông A đòi nợ. Ảnh: N.T
Có người thuê dịch vụ để tìm ông A đòi nợ. Ảnh: N.T
Lên top