Phê duyệt đề án mở rộng đô thị Huế gấp 5 lần hiện nay

Với diện tích khoảng 348 km2 sau khi mở rộng, diện tích TP. Huế sẽ gấp 5 lần hiện tại.   Ảnh: PĐ.
Với diện tích khoảng 348 km2 sau khi mở rộng, diện tích TP. Huế sẽ gấp 5 lần hiện tại. Ảnh: PĐ.
Với diện tích khoảng 348 km2 sau khi mở rộng, diện tích TP. Huế sẽ gấp 5 lần hiện tại. Ảnh: PĐ.
Lên top