Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá nói về đơn xin chuyển công tác của cựu Phó Chủ tịch

Ông Ngô Văn Tuấn (hàng sau, ngoài cùng bên trái) thời đang làm Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá. Đứng trước ông Tuấn là bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
Ông Ngô Văn Tuấn (hàng sau, ngoài cùng bên trái) thời đang làm Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá. Đứng trước ông Tuấn là bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
Ông Ngô Văn Tuấn (hàng sau, ngoài cùng bên trái) thời đang làm Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá. Đứng trước ông Tuấn là bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
Lên top