Phạt cảnh cáo người chú dùng xích khóa cháu ruột

Cháu Lê.B.N. bị chú ruột dùng xích khóa lại vì cho rằng hay lấy trộm tiền và tài sản để đi chơi điện tử.
Cháu Lê.B.N. bị chú ruột dùng xích khóa lại vì cho rằng hay lấy trộm tiền và tài sản để đi chơi điện tử.
Cháu Lê.B.N. bị chú ruột dùng xích khóa lại vì cho rằng hay lấy trộm tiền và tài sản để đi chơi điện tử.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM