Nữ phó phòng nhận sai và ra công văn thay thế công văn "lạ"

Trụ sở làm việc của Phòng GDĐT huyện Can Lộc
Trụ sở làm việc của Phòng GDĐT huyện Can Lộc
Trụ sở làm việc của Phòng GDĐT huyện Can Lộc
Lên top