Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nữ du khách bị động thai, máy bay quay đầu khẩn cấp về sân bay Đà Nẵng