Nổ bình khí hydro bơm bóng bay, một người bị thương

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.