Ninh Bình: Kiểm tra cổng trường học sau sự cố sập cổng trường tại Lào Cai

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu an toàn kết cấu công trình trụ cổng tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sau sự cố sập cổng trường tại Lào Cai. NT
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu an toàn kết cấu công trình trụ cổng tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sau sự cố sập cổng trường tại Lào Cai. NT
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu an toàn kết cấu công trình trụ cổng tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sau sự cố sập cổng trường tại Lào Cai. NT
Lên top