Sập cổng trường, 6 học sinh thương vong: Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường trên địa bàn

3 học sinh bị thương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn
(Lào Cai). Ảnh: V. Liễu
3 học sinh bị thương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn (Lào Cai). Ảnh: V. Liễu
3 học sinh bị thương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn (Lào Cai). Ảnh: V. Liễu
Lên top