Ninh Bình: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân

Đồi Thông Tin, nơi doanh nghiệp Xuân Trường nổ mìn khai thác đá. Ảnh: NT
Đồi Thông Tin, nơi doanh nghiệp Xuân Trường nổ mìn khai thác đá. Ảnh: NT
Đồi Thông Tin, nơi doanh nghiệp Xuân Trường nổ mìn khai thác đá. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM