Ninh Bình: Bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Yểng. Ảnh: NT
Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Yểng. Ảnh: NT
Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Yểng. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM