Những "Chuyến xe nông sản 0 đồng" hỗ trợ người dân khó khăn khu phong tỏa

Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và Trung tâm Yoga Mermaid (TP.Vũng Tàu) tặng quà người dân khó khăn phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và Trung tâm Yoga Mermaid (TP.Vũng Tàu) tặng quà người dân khó khăn phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và Trung tâm Yoga Mermaid (TP.Vũng Tàu) tặng quà người dân khó khăn phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Lên top