Lãnh đạo huyện Côn Đảo thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch COVID-19

Ngư dân ngoài huyện tiếp cận bờ để bổ sung nhu yếu phẩm, không lên bờ để bảo đảm phòng chống dịch. Ảnh: H.Côn Đảo
Ngư dân ngoài huyện tiếp cận bờ để bổ sung nhu yếu phẩm, không lên bờ để bảo đảm phòng chống dịch. Ảnh: H.Côn Đảo
Ngư dân ngoài huyện tiếp cận bờ để bổ sung nhu yếu phẩm, không lên bờ để bảo đảm phòng chống dịch. Ảnh: H.Côn Đảo
Lên top