Những chiếc xe Win chở “giấc mơ” trên rẻo cao

Anh Bàn Kim Viên chở hai phóng viên báo Lao Động vào thôn Bó Siu bằng chiếc xe Win của mình. Ảnh: Sơn Tùng.
Anh Bàn Kim Viên chở hai phóng viên báo Lao Động vào thôn Bó Siu bằng chiếc xe Win của mình. Ảnh: Sơn Tùng.
Anh Bàn Kim Viên chở hai phóng viên báo Lao Động vào thôn Bó Siu bằng chiếc xe Win của mình. Ảnh: Sơn Tùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top