Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhiều thương vong trong lũ một phần do chủ quan