Nhiều khuất tất tại BQL Các công trình công cộng huyện Minh Hóa: UBND huyện “giải cứu” đơn vị?

Người dân phản ánh bãi xử lý rác thải do BQL CCTCC huyện quản lý tại địa bàn xã Hồng Hóa lấn chiếm đường dân sinh. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân phản ánh bãi xử lý rác thải do BQL CCTCC huyện quản lý tại địa bàn xã Hồng Hóa lấn chiếm đường dân sinh. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân phản ánh bãi xử lý rác thải do BQL CCTCC huyện quản lý tại địa bàn xã Hồng Hóa lấn chiếm đường dân sinh. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top